Siatki centylowe, krzywe wzrostu

Tuż po urodzeniu dziecko z syndromem Cri du Chat cechuje niska waga, długość ciała i obwód czaszki poniżej normy. Opóźnienie rozwoju można zauważyć już w życiu płodowym. Również po urodzeniu wzrost dziecka jest wolniejszy w stosunku do jego rówieśników. Wzrost warunkowany jest czynnikami genetycznymi, sposobem odżywiania, oraz innymi czynnikami takimi jak choroby, zużycie energii. Jego kontrolowanie jest konieczne, by móc rozpoznać ewentualne czynniki, które mogą go zakłócić. Nie powinno się porównywać wzrostu dzieci z Cri du Chat ze zdrowymi dziećmi, ponieważ wzrost dzieci z zaburzeniami genetycznymi odbiega od tego poprawnego. Z tego względu lepiej jest dokonywać porównania biorąc pod uwagę wzrost, wagę i obwód czaszki dzieci z syndromem Cri du Chat oraz biorąc pod uwagę charakterystyczne dla tego zaburzenia czynniki. By móc dokonać takiego porównania, dzięki międzynarodowej współpracy, udało się zebrać dane antropometryczne dotyczące 374 dzieci z zespołem kociego krzyku. 167 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, 150 z Włoch, 47 z Wielkiej Brytanii i 10 z Australii. Na tej podstawie wypracowano poniższe siatki centylowe (krzywe wzrostu) typowe dla dzieci z Cri du Chat:


Źródło:

http://criduchat.it/

Publikacja: CRI DU CHAT (ZESPÓŁ KOCIEGO KRZYKU) opublikowane przez A.B.C. Associazione Bambini Cri du chat (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zespołem Kociego Krzyku) – Włochy

Tłumaczenie strony / Translate page »