Metoda Vojty

Metoda Vojty jest terapią neurofizjologiczną opartą na uaktywnianiu odruchów lokomocyjnych, które są naturalnie obecne u wszystkich ludzi od urodzenia. Ta metoda jest często stosowana w rehabilitacji dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, w tym z zespołem Cri du Chat.

Podstawą metody Vojty jest stymulacja konkretnych punktów na ciele dziecka w celu wywołania określonych wzorców ruchowych, zwanych odruchami lokomocyjnymi. Te odruchy są naturalne i automatyczne, ale mogą być upośledzone lub nieaktywne u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Dla dziecka z zespołem Cri du Chat, terapia metodą Vojty może wyglądać następująco:

1. Ocena Stanu Dziecka:

Każda terapia metodą Vojty zaczyna się od dokładnej oceny stanu dziecka. Fizjoterapeuta ocenia, jakie są możliwości i ograniczenia dziecka, a także jakie są jego indywidualne potrzeby.

2. Planowanie Terapii:

Na podstawie oceny, terapeuta planuje indywidualne sesje terapeutyczne. Te sesje są skoncentrowane na stymulacji określonych punktów na ciele dziecka w celu uaktywnienia odruchów lokomocyjnych.

3. Terapia:

Podczas sesji terapeutycznych, terapeuta stymuluje określone punkty na ciele dziecka, wywołując automatyczne wzorce ruchowe. Te wzorce ruchowe mogą pomóc dziecku poprawić swoje umiejętności motoryczne, takie jak chodzenie, siedzenie, czy manipulacja drobnymi przedmiotami.

4. Płacz dziecka w trakcie terapii:

Spodziewany w wyniku oddziaływania terapeutycznego stan aktywacji u niemowląt często objawia się płaczem w trakcie terapii. Nietrudno zrozumieć, że budzi to u rodziców niepokój i obawy, że terapia może sprawiać dziecku ból. Należy jednak zaznaczyć, że w tym wieku płacz jest ważnym i adekwatnym środkiem wyrazu stosowanym przez małego pacjenta w reakcji na aktywację, do której nie przywykł. Z reguły po pewnym czasie, gdy dziecko się przyzwyczai, płacz staje się mniej intensywny, a w przerwach w terapii i po jej zakończeniu dziecko natychmiast się uspokaja. Starsze dzieci, z którymi można się już porozumieć, nie płaczą w trakcie terapii.

5. Ocena Postępów:

Terapeuta regularnie ocenia postępy dziecka i dostosowuje plan terapii w razie potrzeby. Celem jest nie tylko poprawa umiejętności motorycznych, ale także zapewnienie, że dziecko jest w stanie funkcjonować jak najbardziej samodzielnie.

6. O czym warto pamiętać:

Metoda Vojty jest często skuteczna w poprawie funkcji motorycznych u dzieci z zespołem Cri du Chat, szczególnie jeśli jest stosowana regularnie i konsekwentnie. Jak zawsze, kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do terapii, które bierze pod uwagę unikalne potrzeby i możliwości każdego dziecka.  Rodzice i opiekunowie odgrywają ważną rolę w procesie rehabilitacji, pomagając dziecku praktykować nowo nabyte umiejętności w domu i w codziennym życiu. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że dziecko z zespołem Cri du Chat osiąga jak największą niezależność i jakość życia. Przed wybraniem odpowiedniej metody fizjoterapii należy uprzednio skonsultować się ze specjalistami i lekarzami m.in. lekarzami rehabilitacji, genetykiem, fizjoterapeutami.

Więcej informacji o tej metodzie terapii znajdziesz na https://www.vojta.com/pl/

Tłumaczenie strony / Translate page »