TERAPIA LOGOPEDYCZNA METODĄ MANUALNEGO TOROWANIA GŁOSEK MTG®

Metodę Manualnego Torowania Głosek MTG® stworzyła Pani Ewa Wianecka, doświadczony terapeuta w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Technika MTG® poparta jest również badaniami.

Opis metody

Technika Manualnego Torowania Głosek polega na uruchomieniu ruchu artykulacyjnego głoski poprzez nacisk i trakcję ( są to działania terapeuty, prowadzące do oddalania do siebie lub zbliżania do siebie powierzchni ruchomych narządów artykulacyjnych), warg, języka i żuchwy (patrz zdjęcie nr 1 i 2).

Podczas wykonywania w/w działań nos dziecka zostaje zatykany palcami Terapeuty na kilka sekund celem wydobycia dłuższego wydechu a zarazem głosu.


Zosia podczas terapii wykonuje wraz z terapeutą ćwiczenia w zakresie tworzenia zdania.

Torowanie drogi neuronalnej wzorców ruchu dokonuje się poprzez układanie narządów artykulacyjnych zgodnie z opisem położenia żuchwy i języka podczas wypowiadania samogłosek oraz pokazując miejsce i sposób artykulacji spółgłosek wypowiadanych w sylabach. Wytworzony poprzez torowanie ruch narządów artykulacyjnych pobudza ośrodki odbioru mowy w polach czuciowych – ośrodek Wernickego i ruchowych – ośrodek Broki.


Podstawową zasadą metody jest bezpośrednie łączenie wypowiadanych samogłosek i sylab ze znaczeniem. Pozwala to bowiem rozumieć przekazy językowe i samodzielnie je budować. Podczas torowania sylab, samogłosek i słów Terapeuta jednocześnie je wypowiada aby dziecko mogło usłyszeć wzór artykulacyjny. Terapeuta mówi do dominującego ucha dziecka w celu zmniejszenia drogi odbioru dźwięku.

Zosia podczas terapii wykonuje wraz z terapeutą ćwiczenia matematyczne.

Terapia obejmuje następujące działania:

  1. naukę języka czyli rozumienia i nadawania przekazów językowych;
  2. udzielanie odpowiedzi w sposób odpowiedni do poziomu komunikacji dziecka ( przedmiot, obrazek, wyraz);
  3. naukę dokonywania wyborów ( chcesz to czy to?);
  4. naukę czytania ze zrozumieniem, czytanie globalne;
  5. naukę pisania – ruchomy alfabet;
  6. naukę zadawania pytań – wzbogacenie słownictwa, rozwój systemu gramatycznego;
  7. naukę pojęć matematycznych i języka przestrzeni matematycznej.
Mia podczas terapii wykonuje wraz z terapeutą ćwiczenia naśladowania wyrazów dwusylabowych.

Etapy programowania języka:

ETAP 1:

TOROWANIE – sylaby otwarte ze wszystkimi spółgłoskami oraz zmiękczenia;
TOROWANIE – wyrazy dwusylabowe ( rzeczowniki, czasowniki);
TOROWANIE – samogłoski;
TOROWANIE – sylaby zamknięte;
TOROWANIE – wyrazy trzysylabowe
TOROWANIE – zdania proste: KTO TO?, CO ROBI?, CO MA?, CO JE,PIJE?….
TOROWANIE – nauka zadawania pytań: CO TO?, KTO TO, CO ROBI….?

ETAP 2:

NAŚLADOWANIE = POWTARZANIE – sylaby otwarte ze wszystkimi spółgłoskami oraz zmiękczenia;
NAŚLADOWANIE – samogłoski;
NAŚLADOWANIE – wyrazy dwusylabowe, trzysylabowe;
NAŚLADOWANIE – zdania proste: KTO TO?, CO ROBI?, CO MA?, CO JE, PIJE?….
NAŚLADOWANIE – zadawanie pytań.

ETAP 3:

DIALOG – MOWA SPONTANICZNA. Na tym etapie kończymy terapię. Podczas pierwszych etapów torowania, Terapeuta jednocześnie podaje opis sylaby np. sylaba BA – brzuszkowa, broda w dół, sylaba WO – warga, jajkowa… po to aby w etapie, kiedy dziecko naśladuje, wspomagać tylko poprzez opis. Opis zbliżony jest do miejsca i wyglądu danej głoski. Materiał do początkowych ćwiczeń dobierany jest z pól tematycznych bliskich dziecku: rodzina (zdjęcia), przedmioty – zabawki, które dziecko lubi i zna.

Torowanie – ćwiczenia z dyktafonem.

Celem tych ćwiczeń jest wywołanie lub zwiększenie naśladowania mowy. Terapeuta toruje dziecko, jednocześnie nagrywa akt artykulacyjny na dyktafon, następnie dziecko słucha i powtarza.

Podsumowanie

Głos u większości dzieci z zespołem Cri du Chat, które są w terapii jest cichy a mowa często niewyraźna. Aby poprawić jakość wypowiedzi stosuję trening słuchowo – głosowy z wykorzystaniem słuchawek FORBRAIN. Kiedy dziecko mówi używając słuchawek, głos natychmiast wraca do dziecka drogą kostną. Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań, poprzez kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Głos mówiącego jest skorygowany, staje się bardziej rytmiczny, dźwięczny i harmonijny.

Autor artykułu:

mgr Beata Rados
pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta SI,
miofunkcjonalny, certyfikowany terapeuta MK/ MTG

Więcej na: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057659790572

W artykule występują:

Tłumaczenie strony / Translate page »