Książki specjalistyczne

Zaburzenia mowy i komunikacji dziecka z chorobą rzadką. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

Autor: Agnieszka Kamyk-Wawryszuk (red.)

Wydawnictwo UKW ul. Szymanowskiego 3 85-074 Bydgoszcz

Wydanie 1: grudzień 2022, Liczba stron: 258

Link do zakupu: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2022/zaburzenia-mowy-i-komunikacji-dziecka-z-choroba-rzadka-wybrane-zagadnienia-diagnozy-i-terapii

W książce przedstawione zostały możliwości logopedy, terapeuty zajęciowego i pedagoga w diagnozie i terapii osób z rzadkimi chorobami genetycznymi. Autorzy prac poruszyli problematykę zaburzeń mowy i komunikacji u dziecka z zespołami: delecji 5p (zespołem Cri du Chat), Klinefeltera, Dravet, Aperta, z rzadką mutacją genetyczną genu FOXP1, z duplikacją chromosomu Xq28, z delecją w 13. chromosomie i z wodogłowiem. Przyjrzeli się zaburzeniom głosu u dziecka po operacji guza pnia mózgu, opóźnionemu rozwojowi mowy u dziecka z podejrzeniem choroby genetycznej, komunikacji wykorzystującej metodę psychodramy u dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Publikacja znajdzie szerokie grono odbiorców wśród logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zaburzeń mowy i komunikacji.

Model aktywny Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Autor: Magdalena Bucyk, Magdalena Grycman, Monika Jerzyk

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania (Kwidzyn)

Wydanie 1: grudzień 2020, Liczba stron: 450

Link do zakupu: https://www.facebook.com/marketplace/item/1021819131659577/

Książka skierowana jest do praktyków, terapeutów, nauczycieli, rodziców dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Autorki opisują szczegółowo metody uczenia komunikowania się, przedstawiając strukturę zajęć pedagogicznych i ich przebieg. Prowadzą czytelnika przez wiele strategii wspomagających komunikowanie się. Piszą o komunikacji, odnosząc się do codziennego życia dziecka, w domu i w szkole, i używając typowych przykładów np. form zabaw i gier, interakcji w domu. Autorki twórczo wykorzystują nowoczesne techniki audiowizualne. Prezentują liczne studia przypadku, zaczerpnięte z praktyki.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi

Wydanie: Kraków, 2, 2019
Redakcja naukowa: Teresa Kaczan, Robert Śmigiel
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

W pierwszych latach życia, szczególnie w pierwszym roku rozwoju dziecka, istnieją największe możliwości przyspieszenia i wyrównania sprawności psychoruchowej dziecka i w przyszłości jego rozwoju intelektualnego. Autorzy podręcznika w każdym rozdziale podkreślają rolę wczesnej rehabilitacji, jak również wczesnej interwencji logopedycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka z rzadkim zaburzeniem rozwoju. Celem książki jest przedstawienie aktualnej wiedzy medycznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej obejmującej wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi, a także przekazanie doświadczenia autorów, nabytego w ciągu wieloletniej pracy z dziećmi z wrodzonymi zaburzeniami rozwoju. Książka jest dedykowana lekarzom oraz specjalistom z dziedziny rehabilitacji, logopedii, psychologii oraz pedagogiki, którzy wspomagają rozwój dzieci z zaburzeniem rozwoju.

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju

Wydanie: Kraków, 1, 2014
Redakcja naukowa: Andrzej Stawarski, Barbara Winczura, Beata Cytowska
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podłożu genetycznym i metabolicznym, nieznane, rzadkie choroby wieku dziecięcego lub rozpoczynające się w dzieciństwie, nieprawidłowości rozwojowe i choroby, które prowadzą do niepełnosprawności. Zawiera opracowanie Aliny Czapiga pt. Dziecko z zespołem Cri du Chat . str. 121-130

Neurologopedyczne Studia Przypadków. Tom 3

Wydawnictwo: Stecko
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 342
Znajdziemy tutaj szereg intrygujących, różnorodnych przypadków, z którymi autorki książki zetknęły się w swojej praktyce zawodowej. Czytelnik może prześledzić historie pacjentów dotkniętych takimi zaburzeniami, jak afazja, jąkanie oraz autyzm. Poza tymi, dość dobrze znanymi zaburzeniami, autorki prezentują również rzadsze choroby.
M.in. Anna Raczyńska: Studium przypadku dziecka z zespołem „kociego krzyku” (Cri du Chat syndrome) s. 228-239

Istnieć, żyć i być kochanym

Autor: Midro Alina Teresa
Objętość: 136 stron, Wydanie I, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Książka jest zaproszeniem do świata ludzi, jakich mało znamy, którzy zostali doświadczeni przez los z powodu uszkodzeń w materiale genetycznym. Dzieci cierpiące na zespoły uwarunkowane genetycznie poprzez swoje słabości są na swój sposób wyjątkowe, ale też – tak jak inne – cechują się wieloma umiejętnościami i talentami, pod warunkiem że zechcemy je odkryć. Mogą być szczęśliwe, jeśli są odpowiednio traktowane. Mogą nieść w sobie ból i dręczący niepokój, których nie rozpoznamy, jeśli ich nie zrozumiemy. One chcą nie tylko istnieć, ale przede wszystkim żyć i być kochane. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się opowiadania o poznanych przeze mnie dzieciach i ich rodzinach, a w drugiej – relacje ze spotkań integrujących środowisko naukowców, lekarzy i terapeutów z rodzicami i podejmowanych przez nich prób poszukiwania rozwiązań istotnych problemów pojawiających się w codziennych zmaganiach z losem. Rodzice wychowujący dzieci z zespołem Downa, zespołem Lejeune’a (zwanym zespołem krzyku kociego), zespołem Wolfa–Hirschhorna (określanym też mianem zespołu greckiego wojownika) lub zespołem Retta czy innym, mniej znanym zespołem wspólnych cech wywołanych taką samą zmianą w genomie muszą nieustannie borykać się z wieloma trudnościami

Zaburzenia mowy u dzieci

Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne

Wydanie: Warszawa, 2, 2002
Autor: Elżbieta Stecko
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Książka jest zbiorem doniesień rozproszonych w mało dostępnym piśmiennictwie medycznym, pisanych przede wszystkim z nadzieją, że zwrócą one uwagę lekarzy, psychologów i logopedów na problemy dzieci z zaburzonym w różnym stopniu, nieprawidłowym porozumiewaniem się językowym. 

Tłumaczenie strony / Translate page »