Program fizjoterapii

Niniejszy artykuł ma za zadanie podniesienie świadomości społecznej w temacie zdrowia poprzez edukację społeczną / zdrowotną i nie jest poradą medyczną czy rekomendacją w myśl rozumienia przepisów prawa. Stan zdrowia i możliwe działania terapeutyczne / profilaktyczne należy konsultować z pracownikiem ochrony zdrowia w danym zakresie jego kompetencji.

Lp.Objawy istotne dla fizjoterapiiCel terapiiMetody fizjoterapeutyczne, rodzaje zabiegów i ćwiczeń
1)Zaburzone funkcjonowanie: indywidualno-społeczne, koordynacji wzrokowo-ruchowej, użycia słów (mowy), lokomocji i kontroli postawyOkreślenie deficytów i profilu funkcjonowania w określonych obszarachTest Denvera (przesiewowy); test przesiewowe SI (integracja sensoryczna); testy funkcjonalne; testy zadaniowe i wykonywania poleceń; wywiad z rodziną i obserwacja zachowań
2)Nieprawidłowe odruchy pierwotne – ssanie i połykanieNormalizacja odruchówPełzanie; stymulacja oralna (trening ssania – już w pierwszych dniach życia – w tym na Oddziale Intensywnej Terapii); praca manualna w obrębie szyi u starszych dzieci pod kątem możliwości przyjmowania pokarmu stałego (krtań – odruch połykania: wymuszanie, wyciszanie, timing)
3)Trudności w oddychaniu (niedodma płucna na bazie zmienionej budowy górnych dróg oddechowych)Poprawa parametrów oddechowych i komfortu oddychania; zapobieganie powikłaniom płucno-krążeniowym i niedotlenieniuPozycje ułożeniowe, drenażowe, ćwiczenia oporowe z użyciem rąk lub przedmiotów ćwiczeniowych (klinów, wałków, taśm itp.)
4)Trudności w zmianie i utrzymaniu pozycji siedzącejTorowanie i uzyskanie zrównoważonej pozycji siedzącej jako bazy do dalszych działań terapeutycznychStymulacja wymuszona siadu (Vojta); nauka siadu metodą analityczną (Bobath); ćwiczenia wzmacniające mięśnie i części ciała odpowiedzialne za siedzenie; wykorzystanie uzyskanej pozycji (kamienia milowego) do innych, wskazanych, funkcjonalnych czynności (np. oceny otoczenia, funkcji sięgania, chwytu, przechodzenia w inne pozycje)
5)Zaburzony wzorzec chodu (o ile chód w ogóle występuje)Torowanie i uzyskanie wzorca chodu zbliżonego do fizjologicznegoChodzenie po nierównej powierzchni, przy drabinkach, poręczach, z użyciem chodzika, ćwiczenia w dynamicznym podwieszeniu, nauka chodu metodami: analityczną, syntetyczną, mieszaną; metoda Vojty, Bobath (i inne neurorozwojowe)
6)Zaburzenie postawy (wady postawy, skolioza idiopatyczna)Zapobieganie deformacjom i wynikającym z tego powikłaniom fizjologicznym, ortopedycznym i morfologicznymOgraniczona forma współpracy dla metod specyficznych; priorytet – poprzez dostępne formy kinezyterapeutyczne w formie zabaw, pojedynczych stymulacji – wpływ na cechy motoryczne adresowane dla lokalnych i (odpowiednio) globalnych grup mięśniowych (np. pod kątem siły), wpływających na postawę ciała (statyczną i dynamiczną); kompensowanie zmian progresywnych, priorytet – zachowanie funkcji lokomocyjnych; masaż
7)Dysplazja stawów biodrowychZapobieganie powikłaniom i tworzenie bazy do ruchu (stabilny i dobrze rozwinięty aparat stawowy)Leczenie zachowawcze (ortezy), kinezyterapia (szczególnie w pogłębianiu zakresu ruchu i jego parametrów siłowo-koordynacyjnych w kierunkach: zgięcie, odwiedzenie, rotacja wewnętrzna – biodra), nauka chodu,
8)Obniżone napięcie mięśniowe (wiek niemowlęcy)Torowanie odruchów mięśniowo-nerwowych; tworzenie bazy do ruchuPełzanie, metoda Vojty / Bobath / PNF
9)Podwyższone napięcie mięśniowe (dzieci – 2 rok życia); wzmożone odruchy ścięgniste, porażenie lub niedowład układu piramidowego lub korowego, porażenie wiotkie,Wyciszanie odruchów przetrwałych i obniżanie napięcia mięśniowegobujanie w ręczniku / kocu, fotel bujany, metoda Vojty / Bobath / PNF
10)Stopy płaskie / końskie / końsko-szpotaweKorekcja wad stópĆwiczenia korekcyjne, ortezy, ćwiczenia chodu i pionizacji
11)Hipermobilność stawówUzyskanie kontroli postawy i torowanie / stabilizacja wzorca choduĆwiczenia propriocepcji, równoważne, stabilności (core stability), ćwiczenia stabilizacyjne stawów proksymalnych i obwodowych, poprawa wydolności fizycznej (ćwiczenia aerobowe), nauka chodu i wybranych grup mięśniowych
12)Zaburzenie koordynacji ruchowejPoprawa propriocepcji, fizjologii chodu i kontroli postawy, nauka ruchów celowychĆwiczenia równowagi statyczne i dynamiczne, rolowanie po dywanie, przewroty, chodzenie (z pomocą lub bez) po nierównej powierzchni i torze, pełzanie po skośnym horyzontalnie torze (70-400 metrów dziennie);
13)Kamienie milowe – późniejsze, częściowe osiąganie etapów rozwoju psychomotorycznegoTorowanie i stabilizacja osiągniętych funkcji jako bazy do celowych ruchów dowolnych i czynności ADLObrót z pleców na brzuch, siad, pełzanie, stanie z podporem, chód, sięganie po przedmiot, chwyt, manipulacja
14)Zaburzony proces socjalizacjiWłączenie osoby chorej do życia społecznego (rówieśniczego)Czynności opiekuńczo-psychologiczne – zachowania adaptacyjne, umiejętności językowe, powtarzalne zachowania, nastrój, wzorce postaw; postępowanie w oparciu o APA – interakcje, zabawa, wyobraźnia, dostosowanie aktywności grupy do możliwości chorego
15)Zaburzenia sensomotoryczneUzyskanie wizualnego i słuchowego skupienia (uwagi)Stymulacja zmysłów (czucia powierzchownego, głębokiego, tele- i termoreceptorów); stymulacja dźwiękonaśladowcza, lokalizacja źródeł dźwięku, kamerton, ręczniki frotte (i inne tkaniny), pocieranie, dotykanie różnymi fakturami, kształtami, nazywanie przedmiotów (pokazywanie kart), rozróżnianie kolorów, pełzanie
16)Deficyt samoobsługi (zgodnej z wiekiem)Trening umiejętności życia codziennego (ADL)Praca nad możliwością przeprowadzenia zabiegów higienicznych w obrębie jamy ustnej; Praca nad napięciem mięśniowym umożliwiającym bezpieczne transfery (na różnych etapach opieki), ubieranie, kąpanie, załatwianie czynności wydalania w pożądanych do tego miejscach (w miarę uzyskania rozumienia / rozpoznania potrzeby u dziecka)
17)Bezdech senny (podłoże pulmonologiczne i neurologiczne / mięśniowo-neurologiczne)Regulacja czasu, jakości i pory snu (nocnego)Oklepywanie, wstrząsanie klatki piersiowej, pozycje drenażowe, elektrostymulacja, ćwiczenia oddechowe wzmacniające siłę mięśni i rozprężenie płuc, ćwiczenie przepony (oporowe)
18)Gazy w jelitachWypróżnienie z nadmiaru gazów / przysposobienie rodziców do tej czynnościĆwiczenia zwiększające siłę i zmieniające napięcie tłoczni brzusznej; pozycje odciążeniowe (wspomagające pasaż gazów)
19)Zachowania autoagresywneWygaszanie odruchu ciągania się za włosyStosowanie pochwał (w odpowiedzi na sukces terapeutyczny), wymuszanie odpowiedzi responsywnej na bodziec (przerywający czynność / odruch; odcięcie od konsekwencji zachowania jakie dziecko przewiduje / oczekuje w związku z ciągnięciem się za włosy, czyli np.: wrażeń zmysłowych, bólu, itp.), zapewnienie dostępu do zabawek (odciągnięcie od źródła bodźca); wykazano związek pomiędzy zaprzestaniem zachowania w związku ze wygaszeniem odruchu ssania kciuka (także przetrwałego); wygaszanie odruchu samokrzywdzenia się (uderzania głową o przedmioty lub inne części ciała, gryzienia się)
20)Trudności w komunikacjiNauka wyrażania siebie poprzez język naturalny (migowy) i dźwiękonaśladowczyTrening wyrażania emocji i komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), ekspresja potrzeb
21)Trudności w rozumieniu mowyStworzenie języka do porozumiewania się jak najbardziej zbliżonego do normalnego wzorcaTrening wykonywania poleceń i odpowiedzi na zadane pytania (opiekuńczo-funkcjonalne)
22)Zagrożenie urazamiUzyskanie bezpiecznego profilu poruszania sięTrening zachowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (ang. pederastian safety skills)

źródło: https://opiekarehabilitacyjna.pl/dla-opiekunow/rehabilitacja-w-domu/cri-du-chat-syndrome

Tłumaczenie strony / Translate page »