Metoda NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment-Bobath) to jedna z najbardziej popularnych i efektywnych strategii terapeutycznych stosowanych w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak zespół Cri du Chat.

Metoda NDT-Bobath koncentruje się na indywidualnych potrzebach każdego dziecka i jest ukierunkowana na poprawę ruchów i postawy przez kontrolowanie funkcji, które są upośledzone z powodu zaburzeń neurologicznych. W praktyce, terapia NDT-Bobath pomaga dzieciom nauczyć się, jak korzystać z ich ciała w sposób, który pozwala na jak największą niezależność i funkcjonalność w codziennym życiu.

Poniżej przedstawiam, jak może wyglądać terapia NDT-Bobath dla dziecka z zespołem Cri du Chat:

1. Ocena Stanu Dziecka:

Każda terapia NDT-Bobath zaczyna się od dokładnej oceny stanu dziecka. Fizjoterapeuta bada, jakie są możliwości i ograniczenia dziecka, a także jakie są jego indywidualne potrzeby.

2. Planowanie Terapii:

Na podstawie oceny, terapeuta tworzy indywidualny plan terapii. Plan ten jest dostosowany do potrzeb dziecka i ma na celu poprawę jego funkcji motorycznych.

3. Terapia:

W trakcie sesji terapeutycznych, terapeuta pracuje z dzieckiem, pomagając mu zrozumieć i poprawić jego ruchy. To może obejmować ćwiczenia mające na celu zwiększenie siły mięśniowej, poprawę koordynacji, równowagi, a także naukę nowych umiejętności, takich jak chodzenie, siedzenie, czy manipulacja drobnymi przedmiotami.

4. Ocena Postępów:

Terapeuta regularnie ocenia postępy dziecka i dostosowuje plan terapii w razie potrzeby. Celem jest nie tylko poprawa umiejętności motorycznych, ale także zapewnienie, że dziecko może funkcjonować jak najbardziej samodzielnie.

5. Oczy należy pamiętać:

W metodzie NDT-Bobath kluczowym jest indywidualne podejście do każdego dziecka, a także bliska współpraca z rodziną. Rodzice i opiekunowie odgrywają ważną rolę w procesie rehabilitacji, pomagając dziecku praktykować nowo nabyte umiejętności w domu i w codziennym życiu. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że dziecko z zespołem Cri du Chat osiąga jak największą niezależność i jakość życia. Przed wybraniem odpowiedniej metody fizjoterapii należy uprzednio skonsultować się ze specjalistami i lekarzami m.in. lekarzami rehabilitacji, genetykiem, fizjoterapeutami.

Tłumaczenie strony / Translate page »